Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

28-01-2016

Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r. (DZ. URZ. Min. Zdr.2015.42) oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 roku Nr 27/2012/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje Zespół Koordynacyjny do Spraw  Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) w składzie:

  1. Dr n. med. Joanna Kur-Zalewska, Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Przewodnicząca Zespołu;
  2. Prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr, III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – Członek Zespołu;
  3. Prof. dr hab. med. Jacek Musiał, Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Członek Zespołu;
  4. Dr hab. n. med. prof. nadz. Stanisław Niemczyk – Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Członek Zespołu;
  5. Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika Reumatologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – Członek Zespołu;
  6. Dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Członek Zespołu;
  7. Dr n. med. Grzegorz Kade, – Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologiii Dializoterapii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Członek Zespołu;
  8. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – Członek Zespołu.

Dodatkowo w obradach Zespołu uczestniczą:

  • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • przedstawiciel ośrodka będącego realizatorem świadczenia „Kwalifikacja do leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)”.

Zespół Koordynacyjny do Spraw  Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) kwalifikuje do leczenia pacjentów w ramach programu lekowego Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M31.8) w oparciu o opis programu lekowego, który stanowi załącznik nr B.75 do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak również zasady określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności