logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o dialogu technicznym

18.09.2017
Przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. narzędzia informatycznego wspierającego ZSZ w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.28.2017

18.09.2017
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01.– 31.12.2017 r. i za okres 01.01.– 31.12.2018 r., zgodnie z przepisami prawa...

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.18.2017

28.08.2017
Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle lub równoważnych wraz z asystątechniczna i konserwacją na okres 12 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.25.2017

25.08.2017
Zakup 32 szt. serwerów opartych o technologię x86 dla środowisk serwerów dziedzinowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.22.2017

07.08.2017
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.19.2017

26.07.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
1  2  3