Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.20.2018

13.08.2018
Usługi telefonii komórkowej oraz Internetu bezprzewodowego dla NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.24.2018

09.08.2018
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.18.2018

02.08.2018
Usługi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.23.2018

02.08.2018
Zakup oprogramowania bazodanowego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.16.2018

02.07.2018
Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2018

18.06.2018
Zakup 4 sztuk serwerów wraz z oprogramowaniem serwerowym na potrzeby API do baz NFZ.
1  2  3  4