O NFZ

Drukuj

Programy i projekty

Projekt „Aktywne monitorowanie: choroby narządu wzroku”

09.07.2018
Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in. poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między...

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”

15.11.2017
W oparciu o „Porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, zawarte pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 21 czerwca 2017 roku...