logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

O NFZ

Drukuj

Kontrole

Metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki

08.08.2017
Jednolita metodyka postępowania w NFZ przy określaniu wymiaru kar umownych nakładanych na apteki dotyczy ustalania wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r...

Kontrole realizacji umów w I kwartale 2017 r.

30.06.2017
Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w I kwartale 2017 r.

Taryfikator kar umownych

30.06.2017
Taryfikator kar umownych - opracowany na podstawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie...

Kontrole ordynacji lekarskiej w I kwartale 2017 r.

30.05.2017
Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w I kwartale 2017 r.

Kontrole w aptekach w I kwartale 2017 r.

30.05.2017
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w I kwartale 2017 r.

Kontrole zewnętrzne w 2016 r.

06.03.2017
Informacja zbiorcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w 2016 r.
1  2