logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.14.2015

22.07.2015
Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerów aplikacyjnych wraz z osprzętem w środowisku produkcyjnym i zapasowym Centrali NFZ

Informacja o wyborze oferty - BAG.261.11.21.2015

21.07.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Postępowanie na "Dostawę artykułów biurowych"

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.9.2015

14.07.2015
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU).

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.22.2015

19.06.2015
Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.17.2015

16.06.2015
Usługi serwisowe głównych serwerów bazodanowych opartych o platformę POWER w Centrali i oddziałach wojewódzkich NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.11.19.2015

10.06.2015
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    82