Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.15.2016

12.10.2016
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Centrali NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.16.2016

02.09.2016
Zakup serwerów klasy x86 przeznaczonych do zarządzania i monitorowania środowiska wirtualnego

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.14.2016

19.07.2016
Usługa utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2016

12.07.2016
Rozbudowa, instalacja i uruchomienie zasobów serwera bazodanowego i5.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.13.2016

11.07.2016
Badanie sprawozdań finansowych Oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01-31.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.9.2016

17.06.2016
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie oraz przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    89