Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Szacowanie wartości zamówienia

Moduł Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny oraz pracochłonności rozwiązania informatycznego służącego do obsługi procesu kontroli - Moduł Obsługi Sprawozdawczości i Kontroli (MOPSiK), o którym mowa w Dziale III A Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Dokument „MOPSiK analiza” przedstawia ogólny zakres zadań koniecznych do zrealizowania w ramach budowy omawianego narzędzia informatycznego.

Dokument „MOPSiK szacowanie” określa sposób w jaki należy dokonać oceny szacunkowej wartości i czasu jego realizacji.

Szacowanie dotyczyć będzie:

 •  Dostarczenia systemu Workflow wraz z logiką systemu klasy EZD umożliwiającego działanie MOPSiK jako systemu dziedzinowego zgodnego z przepisami kancelaryjnymi NFZ dla elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającego m.in.:
   -  Zarządzanie użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi
   -  Tworzenie zautomatyzowanych szablonów pism
   -  Generowanie alertów i powiadomień e-mail
   -  Wysyłanie i odbieranie przesyłek z e-PUAP, e-mail
   -  Wczytywania danych udostępnionych przez usługi sieciowe np. z modułu Umowy/Aneksy
   -  Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz profilem zaufanym
   - Obsługa procesu akceptacji i dekretacji ad hoc zgodnie ze strukturą organizacyjną Departamentu Kontroli
   
 • Zaprojektowania procesów dedykowanych do obsługi kontroli
 • Generowania rejestrów i sprawozdań
 • Obsługi procesu sankcji (z uwzględnieniem taryfikatora kar) oraz integracji z systemem FK NFZ
 • Rozliczania skutków finansowych kontroli
 • Tworzenia planu kontroli w oparciu o analizę przedkontrolną (z uwzględnieniem rozwiązań antyfraudowych)
 • Analizy pokontrolna związana z implementacją wniosków systemowych dotyczących kontroli koordynowanych
 • Oceny jakości kontroli
 • Szkolenia użytkowników, administratorów oraz analityków implementujących procesy biznesowe
 •  Zbudowania bazy ekspertów
 •  Zbudowania bazy najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi
 •  Eksportowania spraw kontroli na potrzeby procesów sądowych

Oszacowanie wartości zamówienia i ewentualne dodatkowe pytania prosimy przesyłać na adres e-mail: , w terminie do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Moduł Obsługi Procesu Sprawozdawczości i Kontroli”

Niniejsza prośba o oszacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

źródło: Departament  Informatyki

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie intranetu

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 09.08.2019 14:30
Aktualizacja informacji: 09.08.2019 14:30
Sprawdź historię zmian