Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

04-09-2017

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 63/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Zarządzenia nr 74/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 262.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności