Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

15-09-2017

W związku z publikacją Zarządzenia nr 80/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.87), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 263.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności