Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-08-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

W ramach aplikacji realizowane są procesy:

  • Kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale
  • Koordynowanej opieki POZ Plus

Jednocześnie przypominamy, że administrator portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy nadaje wybranemu operatorowi uprawnienie do zarządzania aplikacją AP-PKUŚ. Taki operator loguje się w aplikacji AP-PKUŚ i nadaje uprawnienia innym operatorom do logowania do aplikacji AP-PKUŚ. Nadawanie/odbieranie uprawnień do funkcji dedykowanych dla danego procesu realizowane jest w aplikacji AP-PKUŚ przez operatorów, których wskazano, jako zarządzających aplikacją AP-PKUŚ w aplikacji Portal SZOI/Portal Świadczeniodawcy.

Wersja produkcyjna systemu znajduje się pod adresem https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności