Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.44.2017/2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

03-01-2018

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: “świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 03.01.2018 15:39
Aktualizacja informacji: 16.01.2018 15:45
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności