Kontakt

Drukuj

Centrala NFZ

Dane teleadresowe

Siedziba:
02-390 Warszawa
ul. Grójecka 186

Infolinia
tel.: 800 190 590

 

Pion Prezesa Funduszu

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Adam Niedzielski

sekretariat tel. 22 574 19 35

 

Gabinet Prezesa Funduszu

Dyrektor - Elżbieta Zahaczewska-Wyroba

tel. 22 572 60 13
faks 22 572 63 30

 

Biuro Komunikacji Społecznej

p.o. Dyrektora, Rzecznik Prasowy - Andrzej Troszyński

tel. 22 572 64 04
faks 22 572 63 04

 

Biuro Rady Funduszu

Dyrektor - Małgorzata Szewczyk

tel. 22 572 60 16
faks 22 572 63 27

 

Biuro Prawne

Dyrektor - Damian Jakubik

tel. 22 572 60 56
faks 22 572 63 15

 

Biuro Kadr i Szkoleń

p.o. Dyrektora - Krzysztof Puszyński

tel. 22 572 60 51
faks 22 572 63 44

 

Biuro Księgowości

Dyrektor - Artur Szlaga

tel. 22 572 62 21
faks 22 572 63 29

 

Departament Ekonomiczno-Finansowy

Dyrektor - Dariusz Jarnutowski

tel. 22 572 62 15
faks 22 572 63 07

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor - Dorota Brymas

tel. 22 572 62 45
faks 22 572 63 17

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Mirosław Krasnowiecki

tel. 22 572 60 70
faks 22 572 63 26

 

Departament Kontroli

Dyrektor - Robert Knorr

tel. 22 572 64 69
faks 22 572 63 21

 

Biuro Audytu Wewnętrznego

p.o. Dyrektora - Małgorzata Lala

tel.22 572 64 08
faks: 22 572 63 33

 

Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Dyrektor - Jolanta Stefanowska

tel. 22 572 64 14

 

Specjalista do spraw BHP

Starszy specjalista ds. bhp - Agnieszka Piwowarska-Mańk

tel.  22 572 60 84

 

Inspektor Ochrony Danych

Dorota Lage

tel. 22 572 63 83

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Medycznych

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Bernard Waśko

tel. 22 574 19 68

 

Departament Gospodarki Lekami

Dyrektor - Iwona Kasprzak

tel. 22 572 61 89
faks 22 572 63 43

 

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dyrektor - Leszek Szalak

tel. 22 572 61 00
faks 22 572 63 35

 

Biuro Profilaktyki Zdrowotnej

Z-ca Dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej

Marta Pawłowska 

tel. 22 574 19 77

 

Pion Zastępcy Prezesa ds. Operacyjnych

 

Departament Analiz i Strategii

Dyrektor - Dariusz Dziełak

tel. 22 572 62 81

 

Departament Obsługi Pacjenta

Dyrektor - Paweł Kikosicki

tel. 22 574 19 73

 

Departament Informatyki

Dyrektor - Marcin Grabowski

tel. 22 572 61 61
faks 22 824 07 49

 

Pion Zastępcy Prezesa NFZ ds. Służb Mundurowych

Zastępca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński

tel. 22 572 62 00
faks 22 572 63 20

 

Departament ds. Służb Mundurowych

Dyrektor - Arkadiusz Kosowski

tel. 22 572 62 72
faks 22 572 63 20

 

Departament Współpracy Międzynarodowej

Dyrektor - Małgorzata Ławicka van der Veen

tel. 22 572 62 68
faks 22 572 63 33

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 24.06.2019 15:30
Aktualizacja informacji: 15.10.2019 09:38
Sprawdź historię zmian