Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-10-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym DiLO udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 3.0, w ramach których dostosowano obsługę karty DiLO do zmian wynikających z projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Główne zmiany w wersji usług 3.0:

  • dodano datę decyzji o założeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
  • dodano możliwość wystawienia karty przez lekarzy specjalistów udzielających świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych;
  • poszerzono listę rozpoznań ICD-10 w ramach, których możliwe jest wystawienie karty;
  • zmieniono skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i koordynującego proces leczenia;
  • dodano możliwość skierowania pacjenta na zabieg diagnostyczno-leczniczy z POZ i AOS

Usługi testowe dostępne są pod adresami:

W momencie wejścia w życie rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego usługi w wersji 3.0 zostaną udostępnione w ramach środowiska produkcyjnego DiLO.

Wykorzystanie funkcji wprowadzenia automatycznego rezerwowania numerów KRN (element auto-krn) jest obecnie niemożliwe. O możliwości jej wykorzystania poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować na adres:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności