Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu POZ Plus

01-10-2018

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu, w ramach którego udostępniona została dokumentacja interfejsu integracyjnego POZ PLUS, publikujemy uzupełnienie i erratę dokumentacji integracyjnej POZ PLUS.

  1. Zaktualizowany został dokument główny. Dodano do niego odniesienia do nowego załacznika 2a i istniejącego wcześniej załącznika nr 3a
  2. Załącznik nr 1 – bez zmian
  3. Zaktualizowany został załącznik nr 2. Skorygowane zostały opisy komunikatów XML dla rozkazów usługi brokera POZ PLUS
  4. Dodany został załącznik nr 2a  zawierający pliki XSD dla rozkazów usługi brokera POZ PLUS
  5. Zaktualizowany został załącznik nr 3  w zakresie usunięcia nieścisłości/braków w opisie komunikatu XML dla formularza bilansu zdrowia
  6. Zaktualizowany został załącznik nr 3a w zakresie usunięcia nieścisłości/braków w pliku XSD formularza bilansu zdrowia  

Usługi dostępne będą pod adresami:

​Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować na adres:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności