Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia Publiczne

Data Nazwa postępowania Specyfikacja
Istotnych
Warunków
Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Wybór Oferty
10.09.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

 
29.08.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację sieci LAN

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Załącznik nr 2 JEDZ espd

 
24.07.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodów

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (06.08.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (10.08.2018)

03.07.2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup urządzeń komputerowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (19.07.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (28.08.2018)

01.06.2018

Przetarg nieograniczony na zakup urządzeń komputerowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula RODO Administarator Danych

SIWZ

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert (15.06.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania (26.06.2018)

09.05.2018 Ogłoszenie o postępowaniu na usługi ochrony osób i mienia oraz sprzątanie posesji w siedzibie przy ul.
Szkolnej 16 w Lublinie
SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (26.06.2018)

26.03.2018

Zamówienie na sprzątanie pomieszczeń

 

Informacja z otwarcia ofert (26.03.2018)

Ogłoszenie o wyborze oferty (06.04.2018)

14.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na realizowanie zadań z zakresu oceny celowości leczenia uzdrowiskowego przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert (23.03.2018)

Informacja o udzieleniu zamówienia (27.04.2018)

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Joanna Klimkowska
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 09.03.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 14.09.2018 15:44
Sprawdź historię zmian