Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Drukuj

Wykaz szpitali zakwalifikowanych do PSZ

KOMUNIKAT w sprawie zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu PSZ

KOMUNIKAT

w sprawie zmian w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych

do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

na terenie województwa opolskiego

Działając na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1510) w związku z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017, poz. 844) Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadził wyszczególnione poniżej zmiany w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 27 czerwca 2017 r.

Tabela 3: Szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne - w przypadku świadczeniodawcy: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Adres zakładu leczniczego: Głuchołazy, 1607014, 48-340, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16 z profili systemu zabezpieczenia usunięto pozycje:

  • Profil 1 choroby wewnętrzne

oraz z porad specjalistycznych w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom:

  • 3.1.1    Porada 1 porada specjalistyczna - kardiologia

w związku z rezygnacją świadczeniodawcy z realizacji umowy w zakresie świadczeń- CHOROBY WEWNĘTRZNE-HOSPITALIZACJA.
 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Robert Bryk Dyrektor OOW NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 19.10.2018 15:51
Aktualizacja informacji: 19.10.2018 15:51
Sprawdź historię zmian