Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ

Drukuj

Ogłoszenia

Ogłoszenie ZDM.28.2019 – w toku

09.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko kierownika Sekcji Obsługi Pacjenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie DN.27.2019 – w toku

08.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko starszego referenta (1/2 etatu) w Sekcji Obsługi Pacjenta w Delegaturze w Elblągu.

Ogłoszenie ZDEF.26.2019 – w toku

01.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

Ogłoszenie ZDS.25.2019 – w toku

01.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko starszego specjalisty (2 et.) w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

Ogłoszenie ZDS.24.2019 – w toku

01.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko kierownika Sekcji Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

Ogłoszenie ZDS.23.2019 – w toku

01.07.2019
Ogłoszenie postępowania na stanowisko referenta w Sekcji Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13