Dla mediów

Drukuj

Komunikaty

Wyjaśnienia do publikacji Gazety Wyborczej pt. „Pieniądze wypływają z NFZ, a Prezes się nie spieszy”

W związku z publikacją Gazety Wyborczej z dnia 10 grudnia 2018 r. „Pieniądze wypływają z NFZ, a Prezes się nie spieszy” autorstwa Judyty Watoły, Narodowy Fundusz Zdrowia stanowczo dementuje nieprawdziwe informacje:

Nieprawdą jest twierdzenie, że Prezes NFZ otrzymał pismo od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Pismo takie zostało przekazane do Centrali przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w dniu 14 maja br., w którym to Dyrektor Oddziału poinformował o nieprawidłowościach.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji dotyczącej wyników kontroli Centrala NFZ podjęła działania wynikające z kompetencji Prezesa Funduszu. Należy podkreślić, że Prezes NFZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie posiada uprawnień do wykonywania kontroli w aptekach. Takie kompetencje posiadają wyłącznie Dyrektorzy OW NFZ, jako strony umów zawartych z aptekami.

W związku z niepodjęciem działań kontrolnych przez Śląski OW NFZ, który posiadał wiedzę o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, Centrala NFZ po weryfikacji posiadanych informacji oraz ich analizie, zdecydowała o przeprowadzeniu kontroli w ww. aptece z udziałem pracowników Centrali oraz Mazowieckiego OW NFZ. Kontrola ta jest kontrolą formalnie przeprowadzaną przez Śląski OW NFZ, z uwagi na fakt, że przepisy prawa nie pozwalają na przeprowadzenie kontroli w aptece z pominięciem OW NFZ, który z daną apteką podpisał umowę. Udział pracowników Centrali i Mazowieckiego OW NFZ w tym postępowaniu miał na celu zapewnienie bezstronności jej wykonania i rękojmię rzetelności i obiektywizmu ustaleń, zważywszy na kwestie personalne dot. pracowników Śląskiego OW NFZ. 

Kontrole rozpoczęły się w dniu 17 września 2018 r., po przeprowadzeniu analiz i przygotowaniu postepowania przez pracowników Centrali i MOW NFZ oraz skoordynowaniu kontroli: zewnętrznej dotyczącej apteki oraz wewnętrznej w Śląskim OW NFZ.

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, zawarte w artykule, że kontrolę w aptece w Psarach przeprowadzała Pani Iga Lipska pracownik Departamentu Kontroli Centrali NFZ.

Ustalenia pokontrolne zostały zawarte w protokole kontroli. Z uwagi na obszerny materiał dowodowy, wagę i zawiłość sprawy oraz jednoczasowe prowadzenie czynności procesowych przez Prokuraturę Rejonową w Będzinie, zalecenia pokontrolne wydane zostaną w możliwe najkrótszym, ustawowym terminie.

Warto podkreślić, że Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia jest w tej sprawie stroną poszkodowaną. NFZ ściśle współpracuje z prokuraturą, która prowadzi to postępowanie.

Powyższe informacje zostały przekazane Redaktor Judycie Watole w dniu 7 grudnia br. Pomimo otrzymania powyższych informacji Redaktor Watoła, wbrew prawu prasowemu i rzetelności dziennikarskiej, świadomie pominęła je w publikacji.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

 

Wyjaśnienia do publikacji Gazety Wzborczej dot. raportu o liczbach zgonów w Polsce w roku 2017

Prezes NFZ Andrzej Jacyna - Laureatem Portretów Polskiej Medycyny 2018

Wyjaśnienia do publikacji dotyczących finansowania świadczeń nielimitowanych

Informacja dotycząca rozbieżności zgłoszonych przez Fundację MyPacjenci w terminach leczenia

Wyjaśnienia do publikacji dziennika Fakt dot. informatora o terminach leczenia

Wyjaśnienia MZ do publikacji dziennika Fakt dot. decyzji refundacyjnych

Wyjaśnienia do publikacji dziennika Fakt pt.: ”Tak NFZ pije za nasze!”

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Fakt „Prezes NFZ chce podnieść nam składki!”

Wyjaśnienia do artykułu „Prawie 3 mld zł potrzebują oddziały NFZ? Za to spływ składki dobry”

Wyjaśnienia do publikacji Menedżera Zdrowia „O czym milczy NFZ i dlaczego nie publikuje pełnych danych o ryczałtach”

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Super Express pt. „Kukiz walczy o życie córki”

Wyjaśnienia do publikacji w Gazecie Wyborczej pt. „Szpitale przetrzymują dzieci”

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Super Express pt. „6 mln na nagrody w NFZ”

Komunikat Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dot. publikacji w portalach społecznościowych

Rekordowa kwota miliarda złotych jeszcze przed końcem roku trafi na konta szpitali. To pieniądze, które pozwolą na sfinansowanie

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Super Express pt. „NFZ zwróci ci pieniądze za operację”.

Wyjaśnienia do wyemitowanego w radiu TOK FM materiału pt. „Paraliż NFZ. 300 osób odeszło z pracy”

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Fakt pt. „Chcesz wyższej składki to oddaj pałace”

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Fakt pt. „Sieć szpitali nie skróci kolejek” autorstwa Agnieszki Burzyńskiej

Dodatkowe 764 mln zł na leczenie

Wyjaśnienie do publikacji pt. „NFZ pyta chorych o grę w kręgle i golfa” opublikowanej w Gazecie Wyborczej.

Wyjaśnienia do publikacji w dzienniku Fakt.

Wyjaśnienie do publikacji pt. „Szpitale: NFZ oszukał” opublikowanej w Gazecie Wyborczej.

Wyjaśnienie do publikacji pt. „Pacjent z dusznicą poczeka w kolejce na zawał” opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita.

Wyjaśnienie do materiału pt. „NFZ nie chce zapłacić za protezę”, wyemitowanego w programie Fakty TVN w dn. 28 lipca 2017 r.

Komunikat w sprawie spotkania dotyczącego wspólnego zakupu leków stosowanych do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia...

Wyjaśnienie do publikacji „Skandal w NFZ! Nie będzie na leczenie raka! Dadzą 15 milionów na urzędników!”

Wyjaśnienia do publikacji medialnych dotyczących finansowania przez NFZ programu „Leczenie przewlekłego wirusowego...

Wyjaśnienie do publikacji „W NFZ na wojaże po świecie wydadzą nawet 600 tys. zł. A kolejki coraz dłuższe!”

Wyjaśnienie do publikacji „Algorytm podziału pieniędzy NFZ rozłoży Mazowsze i Śląsk”

Wyjaśnienie do publikacji „Zarządzenie NFZ groźne dla pacjentów z HCV”

Wyjaśnienie do artykułu „Dłuższe kolejki po zdrowie”

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ na swoich nie oszczędza. Te kwoty mogą oburzać!”

Wyjaśnienie do publikacji „Połączmy NFZ z ZUS. Przynajmniej w części”, która ukazała się w pismie Menedżer Zdrowia

Wyjaśnienie do artykułu „Jagienka bez pieniędzy na leczenie”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej- Łódź w dniu 9 lutego 2017 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Emeryci to dla NFZ gorszy sort? ”, który ukazał się w dzienniku Super Express w dniu 8 lutego 2017 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Bunt szpitali przeciwko NFZ”, który ukazał się w dzienniku Super Express w dniu 21 grudnia 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ nie ma pieniędzy na leczenie”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 19 grudnia 2016 r.

Komunikat Ministertwa Zdrowia: Standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone

Wyjaśnienie do artykułu „Wielka kontrola porodówek...”, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim w dniu 4 listopada 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Szef NFZ do ministra zdrowia…”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 2 listopada 2016 r.

Wyjaśnienia do publikacji ”Tak NFZ baluje za nasze”(Fakt) i „W NFZ też mają kolejki"(Super Expressu) w dniu 16 września 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Koniec nieczytelnych recept”, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 września 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Prezes NFZ demaskuje wiceministra zdrowia...”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 5 września br.

Wyjaśnienie do artykułu „Bez programu dla ciężarnych”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 23.08.16r.

Wyjaśnienie do artykułu „Miał zlikwidować NFZ, a daje podwyżki urzędnikom”, który ukazał się w dzienniku Super Express 9.08.16r.

Wyjaśnienie do publikacji „Naród bezzębny” w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 4 sierpnia br.

Wyjaśnienia Mazowieckiego OW NFZ do publikacji „Urzędnicy czekają na śmierć mojego syna...” („Fakt” z 11.07.2016)

Wyjaśnienie do artykułu „Podwyżki w NFZ. Rozdadzą swoim 13 mln więcej”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 8 lipca br.

Wyjaśnienie do artykułu „Stanowisko dyrektora NFZ w Rzeszowie wciąż wolne”, który ukazał się w dniu 24 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Co jest grane w NFZ?”, który ukazał się w dzienniku Gazeta Wyborcza Katowice w dniu 24 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Położne protestują. NFZ ograniczy prawa ciężarnych”, który ukazał się w dniu 9 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ prosi o regulację klauzuli sumienia”, który ukazał się w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „System zawodzi i rodziny zostają bez ubezpieczenia”, który ukazał się w dniu 3 marca 2016 r.

Program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej - informacja prasowa

Wyjaśnienie do artykułów z dnia 14 grudnia

Wyjaśnienie do artykułu pt. "11 mln zł na premie w NFZ, a na pielęgniarki zabraknie?”

Wyjaśnienie do publikacji dotyczących podwyżek dla pielęgniarek.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ wyśle komorników”, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 listopada br.

Wyjaśnienie do publikacji dotyczących ankiet badających poziom satysfakcji Pacjenta w POZ

Wyjaśnienie do informacji, jakie ukazały się na antenie Radia TOK FM w dniu 14 października br. dotyczących KUZ

Wyjaśnienie do artykułu „Plaga pełniących obowiązki w urzędach”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 9 września br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „To przez was umiera Maciek!”, który ukazał się na łamach dziennika Fakt w dniu 14 sierpnia br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „Znieczulenia z poślizgiem”, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej w dniu 21 lipca br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „3,3 miliona złotych więcej na pensje w NFZ”!, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 11 lipca br.