logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla mediów

Drukuj

Komunikaty

Wyjaśnienie do publikacji „Zarządzenie NFZ groźne dla pacjentów z HCV”

11.05.2017

W związku z opublikowanym na portalu Medxepress artykułem „Zarządzenie NFZ groźne dla pacjentów z HCV”, Narodowy Fundusz Zdrowia mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji wyjaśnia:

Przede wszystkim należy uspokoić pacjentów - zaproponowane w projekcie zarządzenia zmiany mają na celu poprawienie dostępności do leczenia w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)".

Nie jest prawdą, że projekt zarządzenia odbiera lekarzom i pacjentom możliwość wyboru najlepszej formy terapii HCV.  Narodowy Fundusz Zdrowia nie ingeruje bowiem w żaden sposób w treść programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C ani w treść wydanych decyzji o objęciu refundacją poszczególnych leków. Zakres świadczenia zawartego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dopuszcza bowiem na równoważnym poziomie możliwość prowadzenia terapii pacjentów z genotypem 1a i 1b trzema preparatami.

Jednocześnie projekt zarządzenia daje możliwość w sytuacji, gdy u danego pacjenta konieczne będzie zastosowanie innego leku niż zakupiony w przetargu centralnym, zakupienie przez szpital innego odpowiedniego produktu leczniczego. Zachowana jest zatem autonomia lekarza decydującego o zastosowaniu takiego a nie innego leku u konkretnego pacjenta. Powyższe jest również zgodne z wytycznymi w tym zakresie europejskich i krajowych ekspertów w zakresie leczenia HCV, zgodnie z którymi w omawianej grupie chorych dopuszczane są rożne opcje leczenia i traktowane są one jako równorzędne.

Nieprawdziwe są również argumenty dotyczące pozostawienia bez możliwości leczenia pacjentów z genotypami 2 - 6. Dla tej grupy pacjentów system zakupu, stosowania i refundacji leków pozostaje bez zmian.

Narodowy Fundusz Zdrowia działa w interesie i na rzecz pacjentów, a co za tym idzie to ich dobro oraz zdrowie podlegają ochronie w ramach proponowanych zmian. Przetargi centralne na leki refundowane w Polsce są przeprowadzane z powodzeniem w odniesieniu do czynników krzepnięcia, hormonu wzrostu oraz szczepionek. W wyniku transparentnych i konkurencyjnych postępowań, tę samą wysokość środków finansowych można wykorzystać na wdrożenie terapii dla zdecydowanie szerszej grupy pacjentów.

Warto również podkreślić, że Narodowy Fundusz Zdrowia znacznie zwiększył poziom finansowania leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Kwota przeznaczona na ten cel w 2016 roku wyniosła  438 506 055 zł, co oznacza, że na ten program lekowy Fundusz wydatkuje najwyższą kwotę ze wszystkich programów.

Podkreślenia wymaga, że głównym celem zaproponowanych w projekcie zarządzenia zmian jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych w Polsce i stopniowa eliminacja zakażenia HCV. Absolutnie celem tym nie są oszczędności. Należy podkreślić, że wysokość zobowiązań finansowych NFZ wobec placówek prowadzących leczenie w ramach programu nie ulegnie zmniejszeniu.

Sylwia Wądrzyk
p.o. Rzecznika Prasowego Centrali NFZ

Wyjaśnienie do artykułu „Dłuższe kolejki po zdrowie”

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ na swoich nie oszczędza. Te kwoty mogą oburzać!”

Wyjaśnienie do publikacji „Połączmy NFZ z ZUS. Przynajmniej w części”, która ukazała się w pismie Menedżer Zdrowia

Wyjaśnienie do artykułu „Jagienka bez pieniędzy na leczenie”, który ukazał się w Gazecie Wyborczej- Łódź w dniu 9 lutego 2017 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Emeryci to dla NFZ gorszy sort? ”, który ukazał się w dzienniku Super Express w dniu 8 lutego 2017 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Bunt szpitali przeciwko NFZ”, który ukazał się w dzienniku Super Express w dniu 21 grudnia 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ nie ma pieniędzy na leczenie”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 19 grudnia 2016 r.

Komunikat Ministertwa Zdrowia: Standardy opieki okołoporodowej nie są zagrożone

Wyjaśnienie do artykułu „Wielka kontrola porodówek...”, który ukazał się w Dzienniku Łódzkim w dniu 4 listopada 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Szef NFZ do ministra zdrowia…”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 2 listopada 2016 r.

Wyjaśnienia do publikacji ”Tak NFZ baluje za nasze”(Fakt) i „W NFZ też mają kolejki"(Super Expressu) w dniu 16 września 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Koniec nieczytelnych recept”, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 września 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Prezes NFZ demaskuje wiceministra zdrowia...”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 5 września br.

Wyjaśnienie do artykułu „Bez programu dla ciężarnych”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 23.08.16r.

Wyjaśnienie do artykułu „Miał zlikwidować NFZ, a daje podwyżki urzędnikom”, który ukazał się w dzienniku Super Express 9.08.16r.

Wyjaśnienie do publikacji „Naród bezzębny” w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 4 sierpnia br.

Wyjaśnienia Mazowieckiego OW NFZ do publikacji „Urzędnicy czekają na śmierć mojego syna...” („Fakt” z 11.07.2016)

Wyjaśnienie do artykułu „Podwyżki w NFZ. Rozdadzą swoim 13 mln więcej”, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 8 lipca br.

Wyjaśnienie do artykułu „Stanowisko dyrektora NFZ w Rzeszowie wciąż wolne”, który ukazał się w dniu 24 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Co jest grane w NFZ?”, który ukazał się w dzienniku Gazeta Wyborcza Katowice w dniu 24 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „Położne protestują. NFZ ograniczy prawa ciężarnych”, który ukazał się w dniu 9 maja 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ prosi o regulację klauzuli sumienia”, który ukazał się w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnienie do artykułu „System zawodzi i rodziny zostają bez ubezpieczenia”, który ukazał się w dniu 3 marca 2016 r.

Program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej - informacja prasowa

Wyjaśnienie do artykułów z dnia 14 grudnia

Wyjaśnienie do artykułu pt. "11 mln zł na premie w NFZ, a na pielęgniarki zabraknie?”

Wyjaśnienie do publikacji dotyczących podwyżek dla pielęgniarek.

Wyjaśnienie do artykułu „NFZ wyśle komorników”, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita w dniu 9 listopada br.

Wyjaśnienie do publikacji dotyczących ankiet badających poziom satysfakcji Pacjenta w POZ

Wyjaśnienie do informacji, jakie ukazały się na antenie Radia TOK FM w dniu 14 października br. dotyczących KUZ

Wyjaśnienie do artykułu „Plaga pełniących obowiązki w urzędach”, który ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 9 września br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „To przez was umiera Maciek!”, który ukazał się na łamach dziennika Fakt w dniu 14 sierpnia br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „Znieczulenia z poślizgiem”, który ukazał się na łamach Gazety Wyborczej w dniu 21 lipca br.

Wyjaśnienie do artykułu pt. „3,3 miliona złotych więcej na pensje w NFZ”!, który ukazał się w dzienniku Fakt w dniu 11 lipca br.