Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat DGL

19.07.2018
Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 273.

Komunikat DSOZ

18.07.2018
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

Zestawienie zbiorcze

18.07.2018
Wykaz Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji - zestawienie zbiorcze

Prace serwisowe

13.07.2018
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w niedzielę 15 lipca 2018 r. w godzinach 21:00-24:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ...

Komunikat DGL

12.07.2018
w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu serii produktów leczniczych z obrotu

Komunikatu dla świadczeniodawców

06.07.2018
W wersji 5.38. słownika ICD-9 CM wprowadzono zmiany wynikające z treści zapisów Zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Komunikat dla świadczeniodawców

06.07.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w module „statystyka JGP” udostępnione zostały dane za 2017 r. Udostępniono dodatkowo dane dla świadczeń z katalogów: 1c – katalog świadczeń do sumowania oraz 1d – katalog radioterapii za lata...

Komunikatu dla świadczeniodawców

03.07.2018
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną

Prace serwisowe

02.07.2018
Informujemy, że ze względu na prace techniczne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do następujących systemów informatycznych Centrali NFZ...

Komunikatu dla świadczeniodawców

02.07.2018
w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów, którzy mieli z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept...
Zobacz szczegóły