Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

02-08-2017

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Niniejsze zarządzenie jest konsekwencją decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r. o przesunięciu terminu obowiązywania wspólnego zakupu leków dla wybranych pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Poprzedni termin 1 października 2017 r. został zmieniony na 1 stycznia 2018 r.

Decyzja podyktowana jest względami organizacyjnymi oraz prawnymi, a także koniecznością zapewnienia ciągłości terapii pacjentów. Dodatkowy czas pozwoli na optymalne przygotowanie procedury w taki sposób, aby zmiana formy zakupu nie była w żaden sposób odczuwalna dla pacjentów. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie rezygnuje tym samym z wprowadzenia przetargu centralnego jako formy zakupu części leków w wybranych programach lekowych.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 16 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: .

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 02.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 02.08.2017 15:50
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności