Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

09.11.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie...

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

08.11.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

05.11.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

05.10.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej...

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

21.09.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii, projektowane zarządzenie stanowiące wykonanie upoważnienia określonego w art. 48e ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – zaopatrzenie w wyroby medyczne

19.09.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.
1  2  3  4