Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

17.07.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - opieka paliatywna i hospicyjna

04.07.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

30.06.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - podstawowa opieka zdrowotna

12.06.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia celem opiniowania, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późn. zm.)...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

31.05.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do ponownej konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

31.05.2017
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do ponownej konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    51