• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

18.01.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - rehabilitacja lecznicza

15.12.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń...

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - KOC II/III

28.11.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

21.11.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

14.11.2016
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - podstawowa opieka zdrowotna

28.10.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    45