Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

22.09.2016
W związku ze zmianą obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r...

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

16.09.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustalenia współczynników korygujących

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

29.08.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - podstawowa opieka zdowotna

16.06.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - szpitalny oddział ratunkowy oraz izba przyjęć

14.06.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    44