• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML - świadczenia ambulatoryjne i szpitalne

17-07-2017

Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Zmiany wprowadzane w zakresie komunikatu XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wynikają z potrzeby dostosowania systemów informatycznych NFZ do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych oraz w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w terminie do dnia 30 lipca 2017 roku na adres e-mail:

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 17.07.2017 15:24
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności