logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 91/2016/DGL

10.08.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 89/2016/DSOZ

05.08.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Zarządzenie Nr 83/2016/DEF

04.08.2016
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ

29.07.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 80/2016/DGL

29.07.2016
w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ

29.07.2016
w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
1  2  3  4  5  6  7  8  9    177