• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 108/2016/GPF

20.10.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 107/2016/DGL

18.10.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych

Zarządzenie Nr 106/2016/DSM

18.10.2016
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Zarządzenie Nr 104/2016/DGL

11.10.2016
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Zarządzenie Nr 103/2016/DEF

03.10.2016
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok

Zarządzenie Nr 102/2016/DSOZ

30.09.2016
w sprawie ustalenia współczynników korygujących
1  2  3  4  5  6  7  8  9    176