Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 35/2005

13-06-2005

Zarządzenie Nr 35/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 13 czerwca 2005 r.

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Wydziałem Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny z Wydziałem Spraw Pracowniczych oraz Wydziałem Administracyjnym. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Organizacyjno-Prawny.

3. Wydział Księgowości z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Finansowo-Księgowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 13.06.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 13.06.2005 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności