Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 39/2005

01-07-2005

Zarządzenie Nr 39/2005
z dnia 23 czerwca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna".

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 3 w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje

§ 1.

W zarządzeniu nr 6/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna" załącznik nr 2 "Katalog świadczeń zabiegowych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 1.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.07.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności