Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 46/2005

21-07-2005

Zarządzenie Nr 46/2005
z dnia 18 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie uchylenia § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 5/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia traci moc § 1 pkt 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 21.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności