Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 49/2005

26-07-2005

Zarządzenie Nr 49/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 26 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" oraz zarządzenie Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 146 w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Opis programów terapeutycznych:

1) "Leczenie raka jelita grubego irinotekanem",
2) "Leczenie złośliwych glejaków mózgu temozolamidem",
3) Leczenie chorych z rozpoznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów o ciężkim przebiegu z zastosowaniem blokerów TNF",
4) "Leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV)",
5) "Leczenie toksyną botulinową dystonii mięśniowych oraz mózgowego porażenia dziecięcego"
określone w załączniku do katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), o którym mowa w "Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych)" stanowiącym załącznik nr 3 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1 w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględniania wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 26.07.2005 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 30.08.2005 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności