Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

13.12.2013
Informacja w sprawie leczenia stomatologicznego.

Komunikat DSOZ

09.12.2013
Przedłużenie terminu zgłaszania uwag do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Komunikat DSOZ

06.12.2013
Przedłużenie terminu zgłaszania uwag do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Komunikat DEF

06.12.2013
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2013 r....

Informacja prasowa

27.11.2013
Informacja w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej.

Komunikat DGL

26.11.2013
Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    131