Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w POW NFZ

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych