Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne ponizej 30 tys. euro

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B”

Modernizacja przepompowni ścieków deszczowych wraz z wymianą pompy znajdującej się na terenie siedziby Podkarpackiego OW NFZ

Wykonanie usług serwisowych dla Systemu Zarządzania Tożsamością opartego na oprogramowaniu NetIQ Identity Manager dla POW NFZ