Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uwagi Prezesa NFZ

Pismo w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania koszt

19.03.2012
Pismo Prezesa NFZ do Ministra Zdrowia w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją...

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

09.03.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji

09.03.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowan

08.03.2012
Uwagi Prezesa NFZ do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

07.03.2012
Pismo Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza skierowane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Pismo do Ministra Zdrowia w związku z nieuwzględnieniem uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w spr

06.03.2012
Pismo Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza skierowane do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w związku z nieuwzględnieniem uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.
  1  2  3  4