Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uwagi Prezesa NFZ

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników m

24.02.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o...

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnieni

24.02.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w systemie Informacji Medycznej.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinform

24.02.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczeniobiorcy umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu...

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

22.02.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzony

22.02.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
  1  2  3  4