O NFZ

Drukuj

Publikacje

Raport "Nadciśnienie tętnicze"

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Nieleczone może prowadzić do m.in. udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i niewydolności nerek.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował raport 17 maja 2019 roku w Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego. Z opracowania wynika, że nadciśnienie tętnicze dotyczy niemal co trzeciego dorosłego Polaka. Najwięcej chorych jest w wieku 55-74 lata.

Co jest powodem nadciśnienia?

Wśród przyczyn nadciśnienia tętniczego omówiono w raporcie:

  • otyłość
  • spożycie sodu
  • stres
  • czynniki genetyczne.

Szacuje się, że w Polsce w 2016 roku 23% kobiet i 25% mężczyzn w wieku powyżej 20 lat było otyłych, a do 2025 roku odsetek ten wzrośnie odpowiednio do 26 i 30%. Ponadto, przeciętne dzienne spożycie sodu wzrosło w latach 1990 – 2010 o 2 g dziennie i przekraczało niemal dwukrotnie wartości rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ile kosztuje leczenie nadciśnienia?

W 2018 roku blisko 5,8 mln pacjentów korzystało ze świadczeń z powodu nadciśnienia tętniczego. NFZ przeznaczył na nie ponad 258 mln zł. W tym samym roku zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Fundusz zapłacił za ich refundację ponad 1,2 mld zł, czyli około 14% całego budżetu na refundację apteczną.

Średnia wartość refundacji na pacjenta wynosiła w 2018 roku 137 zł (o 35 zł więcej niż w 2013 roku), a średnia wartość dopłat pacjentów 91 zł (o 37 zł mniej niż w 2013 roku).

W raporcie NFZ przeczytasz o:

  • nadciśnieniu tętniczym w Polsce i na świecie
  • kosztach związanych z leczeniem nadciśnienia ponoszonych przez NFZ i pacjentów
  • compliance w leczeniu nadciśnienia tętniczego
  • konsekwencjach nadciśnienia tętniczego

Projekt „Aktywne monitorowanie: choroby narządu wzroku”

Raport „Cukier, otyłość – konsekwencje”

Kadra medyczna z punktu widzenia płatnika – mity i fakty

Raport dotyczący liczby zgonów w Polsce w roku 2017

Projekt „Aktywne monitorowanie: nowotwory złośliwe - leczenie zabiegowe”

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2017 r.

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Opieka koordynowana - lepiej i taniej. Wybór ponad 100 dobrych praktyk koordynowanej opieki zdrowotnej

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r.

Badanie opinii pacjentów na temat organizacji opieki koordynowanej (OOK)

Wymagania dla warstwy elektronicznej Dowodu Osobistego

Prognoza korzystania ze świadczeń szpitalnych finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - potencjał i jego wykorzystanie

NFZ. Realizacja zadań na rzecz Pacjentów. Podsumowanie działań i wyzwania na przyszłość

Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w kontekście zmian demograficznych w Polsce

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Analiza świadczeń AOS

Przychody NFZ w 2012 r.

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Informacja NFZ o zgłaszanych skargach

Analiza grup zabiegowych

Analiza świadczeń szpitalnych

Finansowanie szczególnie wysokich kosztów leczenia pacjentów w 2011 r.

Vademecum 2012

Struktura „nadwykonań” świadczeń szpitalnych w 2010 roku

Aktualizacja wyceny kosztu hemodializy w 2011 r.

Stacje dializ w Polsce w 2011r.

Refundacja 2010

Finansowanie hospitalizacji pacjentów od 65 r.ż.

Programy terapeutyczne 2009

Raport - Refundacja 2009

Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r.

Raport NFZ za 2007 r.

Raport NFZ za 2006 r.

Raport NFZ za 2005 r.

Raport NFZ za 2004 r.

Szkolenia JGP

Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 17.05.2019 14:15
Aktualizacja informacji: 17.05.2019 14:16
Źródło: 20
Sprawdź historię zmian