• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 19/2015/III

06.11.2015
Uchwała Nr 19/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Uchwała Nr 18/2015/III

06.11.2015
Uchwała Nr 18/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 17/2015/III

12.10.2015
Uchwała Nr 17/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 16/2015/III

17.09.2015
Uchwała Nr 16/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.

Uchwała Nr 15/2015/III

17.09.2015
Uchwała Nr 15/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Uchwała Nr 14/2015/III

17.09.2015
Uchwała Nr 14/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    82