Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 8/2017/III

19.05.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 7/2017/III

16.03.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie subskrypcji, licencji oraz zapewnienie wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oprogramowania

Uchwała Nr 6/2017/III

16.03.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług serwisowych dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ

Uchwała Nr 5/2017/III

16.03.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 4/2017/III

16.03.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2016 r.

Uchwała Nr 3/2017/III

30.01.2017
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    90