Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 11/2006

03.03.2006
Zarządzenie Nr 11/2006 z dnia 22 lutego 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie...

Zarządzenie Nr 12/2006

24.02.2006
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o...

Zarządzenie Nr 7/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania "Zasad windykacji należności Narodowego Funduszu Zdrowia"

Zarządzenie Nr 6/2006

13.02.2006
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 4/2006

09.02.2006
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...

Zarządzenie Nr 3/2006

09.02.2006
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki na rok 2006
1    194  195  196  197  198  199  200  201  202    221